RECEIVE_BOOT_COMPLETED

Uprawnia aplikacje do otrzymywania informacji o zakończeniu procesu uruchamiania systemu