READ_PHONE_STATE

Uprawnia do odczytywania stanu telefonu.