WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Uprawnia do zapisywania danych na zewnętrznym nośnikach danych, takich jak karta SD wbudowana pamięć