WAKE_LOCK

Uprawnia program do zapobiegania przejścia urządzenia w stan uśpienia, wyłączanie ekranu