READ_CONTACTS

Zezwala aplikacji na odczyt kontaktów użytkownika