CALL_PHONE

Zezwala aplikacji na zainicjowanie połączenia telefonicznego bez przechodzenia przez interfejs Dialer